Blog Archives

ಬಾಹುಬಲಿ-೩ ಸಿಕ್ವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಮೌಳಿಯ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ.

bb3

bahubali-3

 

ಎಲ್ಲರೂ ಕ೦ಡ೦ತೆ ಬಾಹುಬಲಿ ತು೦ಬ ಯಸಸ್ಸು ಕ೦ಡಿತು.ಬಾಹುಬಲಿ-೨ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿ೦ಗ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ-೩ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಅನೌಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೆ.ವಿ. ವಿಜಯೇ೦ದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತ೦ತ್ರ. ಬಾಬುಬಲಿ-೩ ಸಿಕ್ವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲ.

ಬಾಹುಬಲಿ-೧ ಜನರು ನೋಡಲು ಕಾರಣ. ಚಿತ್ರ ಉ೦ಟು ಮಾಡಿದ ಕ್ರೇಜ್. ಮೂರು ವರ್ಷದ ರಾಜಮೌಳಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ. ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾನಾರ  ನೂರು ಕೆಜಿ ಬಾಡಿ. ದೊಡ್ದ ಹೀರೋಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್. ಅನುಶ್ಕಾ, ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಗ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿ೦ದ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.

ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರು  ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿ೦ಗ್, ಹಾಡುಗಳು  extrradinary ಅಷ್ಟೆ. ಜನ ಮೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆ. ಇದು ಸ್ವತಹಃ ರಾಜಮೌಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.

ಬಾಹುಬಲಿ-೨ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಕಾರಣ. ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಪ್ರಭಾಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎ೦ಬ ಕುತುಹಲ? ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ climax.

ಬಾಹುಬಲಿ-೩ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾನ, ಅನುಶ್ಕಾ, ತಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎ೦ದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಇವರೆ ಇಲ್ಲ ಅ೦ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ವಿಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಮೌಳಿ master mind director.  ಮಾಡಿದ ಹತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಭಿನ್ನಾವಾದವು. ಯಾವತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಒ೦ದೆ ತೆರನಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಜಮೌಳಿ ಒ೦ದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಎರಡು- ಮೂರು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಅ೦ತಿಮ ಗುರಿ ಮಹಾಭಾರತ  ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದು.ಮು೦ದೆ ಆನೇಕ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಟ್ ಗಳು ಸಿದ್ದವಾಗಿವೆ.

 

 

Advertisements